Plan lekcji 2017/18r - nowy plan ważny od pn 30.10.2017

1A1B1C2B2A
3A3B3C4A4B
4C5A5B6A6B
7A7B7C

1A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
         
4.
10.20-11.05
         
5.
11.25-12.10
         
6.
12.20-13.05
j.ang
B. Róg
10
  wf
E. Kownacka
SG
j.ang
B. Róg
112
 
7.
13.15-14.00
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
rel
K. Sidor
12
eduk
E. Kownacka
12
8.
14.10-14.55
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
9.
15.05-15.50
rel
K. Sidor
12
eduk
E. Kownacka
12
inf
E. Kownacka
9
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
10.
15.55-16.40
eduk
E. Kownacka
12
eduk
E. Kownacka
12
  eduk
E. Kownacka
12
wf
E. Kownacka
SG


1B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
j.ang
B. Róg
112
2.
8.35-9.20
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
inf
B. Woźniak
9
rel
K. Sidor
112
3.
9.30-10.15
eduk
B. Woźniak
112
rel
K. Sidor
112
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
wf
B. Woźniak
SG
4.
10.20-11.05
eduk
B. Woźniak
112
wf
B. Woźniak
SG
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
eduk
B. Woźniak
112
5.
11.25-12.10
z112
BW
eduk
B. Woźniak
112
BW
z112
j.ang
B. Róg
112
9
BW
6.
12.20-13.05
z112
BW
  z112
KW
   
7.
13.15-14.00
         
8.
14.10-14.55
         
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         


1C
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
         
4.
10.20-11.05
    14
KW
  z112
KW
5.
11.25-12.10
  z112
KW
9
KW
z112
KW
z112
KW
6.
12.20-13.05
z12
KW
wf
K. Witanowska
SG
j.ang
B. Róg
112
z112
KW
inf
K. Witanowska
9
7.
13.15-14.00
eduk
K. Witanowska
112
j.ang
B. Róg
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
SG
eduk
K. Witanowska
112
8.
14.10-14.55
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
9.
15.05-15.50
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
eduk
K. Witanowska
112
10.
15.55-16.40
rel
K. Sidor
112
eduk
K. Witanowska
112
wf
K. Witanowska
SG
rel
K. Sidor
112
 


2B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
eduk
A. Juszczyk
SG
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
2.
8.35-9.20
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
j.ang
B. Róg
103
3.
9.30-10.15
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
eduk
A. Juszczyk
103
4.
10.20-11.05
rel
K. Wojtaś
103
rel
K. Wojtaś
103
eduk
A. Juszczyk
103
inf
A. Juszczyk
9
eduk
A. Juszczyk
103
5.
11.25-12.10
  j.ang
B. Róg
103
wf
A. Juszczyk
SG
z12
AJ
basen
A. Juszczyk
basen
M. Borsuk
bas.
6.
12.20-13.05
    z12
AJ
  basen
A. Juszczyk
bas.
basen
M. Borsuk
bas.
7.
13.15-14.00
         
8.
14.10-14.55
         
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         


2A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
         
4.
10.20-11.05
    z114
BR
   
5.
11.25-12.10
  wf
M. Borsuk
SG
  103
MB
basen
A. Juszczyk
basen
M. Borsuk
bas.
6.
12.20-13.05
  rel
K. Wojtaś
103
  inf
M. Borsuk
9
basen
A. Juszczyk
bas.
basen
M. Borsuk
bas.
7.
13.15-14.00
j.ang
B. Róg
103
eduk
M. Borsuk
103
j.ang
B. Róg
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
8.
14.10-14.55
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
SG
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
9.
15.05-15.50
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
10.
15.55-16.40
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
eduk
M. Borsuk
103
rel
K. Wojtaś
103
 


3A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
eduk
E. Kulińska
10
wf
E. Kulińska
SG
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
2.
8.35-9.20
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
rel
K. Wojtaś
10
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
3.
9.30-10.15
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
10
inf
E. Kulińska
9
4.
10.20-11.05
eduk
E. Kulińska
10
j.ang
B. Róg
10
eduk
E. Kulińska
10
eduk
E. Kulińska
SG
basen
E. Kulińska
bas.
basen
S. Jaźwińska
bas.
5.
11.25-12.10
j.ang
B. Róg
10
rel
K. Wojtaś
10
eduk
E. Kulińska
10
  basen
E. Kulińska
basen
S. Jaźwińska
bas.
6.
12.20-13.05
         
7.
13.15-14.00
         
8.
14.10-14.55
         
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         


3B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
         
4.
10.20-11.05
         
5.
11.25-12.10
z12
AJ
wyr
    basen
I. Ignaczak
basen
M. Gużkowska
inf
K. Stanikowski
9
6.
12.20-13.05
z114
AJ
wyr
j.ang
B. Róg
10
  basen
I. Ignaczak
bas.
basen
M. Gużkowska
bas.
eduk
I. Uszyńska
10
7.
13.15-14.00
  wf
I. Ignaczak
SG
eduk
I. Uszyńska
10
plast
I. Ignaczak
10
eduk
I. Uszyńska
10
8.
14.10-14.55
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10
j.ang
B. Róg
10
muz
I. Ignaczak
10
rel
K. Wojtaś
10
9.
15.05-15.50
wf
I. Ignaczak
10
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10
rel
K. Wojtaś
10
eduk
I. Uszyńska
10
10.
15.55-16.40
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10
eduk
I. Uszyńska
10


3C
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
2.
8.35-9.20
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
3.
9.30-10.15
eduk
S. Jaźwińska
12
rel
K. Wojtaś
12
eduk
S. Jaźwińska
12
inf
S. Jaźwińska
9
eduk
S. Jaźwińska
12
4.
10.20-11.05
j.ang
B. Róg
12
eduk
S. Jaźwińska
12
wf
S. Jaźwińska
SG
rel
K. Wojtaś
103
basen
E. Kulińska
bas.
basen
S. Jaźwińska
bas.
5.
11.25-12.10
eduk
S. Jaźwińska
12
eduk
S. Jaźwińska
12
j.ang
B. Róg
12
  basen
E. Kulińska
basen
S. Jaźwińska
bas.
6.
12.20-13.05
  z12
JS
    z12
SJ
7.
13.15-14.00
         
8.
14.10-14.55
         
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         


4A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
9
chór
       
4.
10.20-11.05
z114
II
  inf
M. Robaszyńska
9
basen
A. Samsel
basen
E. Borsuk
bas.
 
5.
11.25-12.10
z14
PK
ind.
inf
M. Robaszyńska
9
mat
W. Borsuk
103
basen
A. Samsel
bas.
basen
E. Borsuk
bas.
mat
W. Borsuk
103
6.
12.20-13.05
mat
W. Borsuk
103
przyr
I. Ignaczak
114
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
mat
W. Borsuk
103
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
7.
13.15-14.00
przyr
I. Ignaczak
114
g. wych
A. Samsel
8
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
j.ang
M. Stańczak
4
rel
K. Wojtaś
14
8.
14.10-14.55
wf
A. Samsel
SG
plast
E. Borsuk
14
j.ang
M. Stańczak
4
rel
K. Wojtaś
8
hist
I. Pastuszka
3
9.
15.05-15.50
j.ang
M. Stańczak
14
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
muz
E. Borsuk
14
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
3
wf
A. Samsel
SG
10.
15.55-16.40
techn
K. Stanikowski
4
wf
A. Samsel
SG
     


4B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
         
2.
8.35-9.20
         
3.
9.30-10.15
9
chór
  9
PK
wyr.
  z114
PK
ind.
4.
10.20-11.05
inf
M. Robaszyńska
9
inf
M. Robaszyńska
9
plast
E. Borsuk
14
basen
A. Samsel
basen
E. Borsuk
bas.
rel
K. Wojtaś
12
5.
11.25-12.10
rel
K. Wojtaś
4
przyr
I. Ignaczak
114
j.ang
M. Stańczak
14
basen
A. Samsel
bas.
basen
E. Borsuk
bas.
mat
P. Królak
4
6.
12.20-13.05
mat
P. Królak
112
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
14
mat
P. Królak
4
j.ang
M. Stańczak
4
wf
A. Samsel
SG
7.
13.15-14.00
hist
I. Pastuszka
3
mat
P. Królak
4
muz
E. Borsuk
14
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
3
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
8.
14.10-14.55
j.ang
M. Stańczak
14
g. wych
P. Królak
4
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
3
 
9.
15.05-15.50
wf
A. Samsel
SG
wf
A. Samsel
SG
  przyr
I. Ignaczak
114
 
10.
15.55-16.40
      techn
K. Stanikowski
4
 


4C
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
      mat
M. Iwan
14
muz
E. Borsuk
14
2.
8.35-9.20
  z114
PK
ind.
  plast
E. Borsuk
14
wf
M. Gużkowska
SG
3.
9.30-10.15
  inf
M. Robaszyńska
9
  j.ang
M. Stańczak
12
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
10
4.
10.20-11.05
z114
II
przyr
I. Ignaczak
114
mat
M. Iwan
114
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
10
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
10
5.
11.25-12.10
inf
M. Robaszyńska
9
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
14
techn
K. Stanikowski
112
basen
I. Ignaczak
basen
M. Gużkowska
mat
M. Iwan
112
6.
12.20-13.05
j.ang
M. Stańczak
12
mat
M. Iwan
112
j.ang
M. Stańczak
12
basen
I. Ignaczak
bas.
basen
M. Gużkowska
bas.
 
7.
13.15-14.00
rel
K. Wojtaś
4
rel
K. Wojtaś
114
wf
M. Gużkowska
SG
   
8.
14.10-14.55
przyr
I. Ignaczak
114
wf
M. Gużkowska
SG
g. wych
M. Gużkowska
103
14
chór
 
9.
15.05-15.50
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
3
hist
I. Pastuszka
3
     
10.
15.55-16.40
         


5A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
    rel
K. Wojtaś
3
   
2.
8.35-9.20
    wf
A. Samsel
SG
mat
M. Iwan
112
 
3.
9.30-10.15
    g. wych
M. Iwan
14
plast
E. Borsuk
14
 
4.
10.20-11.05
  basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
j.ang
M. Stańczak
12
j.ang
M. Stańczak
12
inf
K. Stanikowski
9
5.
11.25-12.10
przyr
A. Seredyńska
114
basen
M. Gużkowska
bas.
mat
M. Iwan
114
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
10
przyr
A. Seredyńska
114
6.
12.20-13.05
rel
K. Wojtaś
4
hist
J. Kulig
8
przyr
A. Seredyńska
114
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
10
mat
M. Iwan
112
7.
13.15-14.00
j.ang
M. Stańczak
14
mat
M. Iwan
10
z114
APS
wyr 5ab
  wf
A. Samsel
SG
8.
14.10-14.55
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
3
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
  14
chór
j.pol
O. Węgierska - Wróbel
8
9.
15.05-15.50
hist
J. Kulig
8
muz
E. Borsuk
14
  AS
SG
techn
K. Stanikowski
4
10.
15.55-16.40
wf
A. Samsel
SG
    AS
SG
inf
K. Stanikowski
9


5B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
  j.pol
J. Kulig
8
hist
J. Kulig
8
   
2.
8.35-9.20
  mat
M. Iwan
14
mat
M. Iwan
14
  inf
K. Stanikowski
9
3.
9.30-10.15
rel
K. Wojtaś
14
przyr
A. Seredyńska
114
wf
A. Samsel
SG
  j.pol
J. Kulig
8
4.
10.20-11.05
muz
E. Borsuk
14
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
j.pol
J. Kulig
8
  j.pol
J. Kulig
8
5.
11.25-12.10
j.ang
B. Haławin
112
basen
M. Gużkowska
bas.
g. wych
J. Kulig
8
j.pol
J. Kulig
8
j.ang
B. Haławin
12
6.
12.20-13.05
przyr
A. Seredyńska
114
  j.ang
B. Haławin
14
plast
E. Borsuk
14
rel
K. Wojtaś
12
7.
13.15-14.00
mat
M. Iwan
10
  z114
APS
wyr 5ab
przyr
A. Seredyńska
114
mat
M. Iwan
114
8.
14.10-14.55
hist
J. Kulig
8
    wf
A. Samsel
SG
wf
A. Samsel
SG
9.
15.05-15.50
techn
K. Stanikowski
114
    inf
K. Stanikowski
9
 
10.
15.55-16.40
         


6A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
g. wych
E. Borsuk
14
przyr
A. Seredyńska
114
wf
A. Samsel
SG
przyr
A. Seredyńska
114
j.pol
J. Kulig
8
2.
8.35-9.20
plast
E. Borsuk
14
j.pol
J. Kulig
8
j.pol
J. Kulig
8
j.ang
B. Haławin
8
mat
P. Królak
4
3.
9.30-10.15
j.ang
B. Haławin
8
mat
P. Królak
4
j.pol
J. Kulig
8
mat
P. Królak
4
rel
K. Wojtaś
4
4.
10.20-11.05
mat
P. Królak
4
j.ang
B. Haławin
112
j.ang
B. Haławin
3
j.pol
J. Kulig
8
muz
E. Borsuk
14
5.
11.25-12.10
techn
K. Stanikowski
3
basen
A. Samsel
bas.
mat
P. Królak
4
rel
K. Wojtaś
12
hist
J. Kulig
8
6.
12.20-13.05
j.pol
J. Kulig
8
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
inf
K. Stanikowski
9
wf
A. Samsel
SG
przyr
A. Seredyńska
114
7.
13.15-14.00
wf
A. Samsel
SG
    inf
K. Stanikowski
9
z114
APS
wyr 6a
8.
14.10-14.55
4
PK
wyr.
    14
chór
 
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         


6B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
przyr
A. Seredyńska
114
mat
M. Iwan
14
  j.ang
B. Haławin
8
 
2.
8.35-9.20
j.ang
B. Haławin
8
przyr
A. Seredyńska
114
  wf
M. Gużkowska
SG
plast
E. Borsuk
14
3.
9.30-10.15
wf
M. Gużkowska
SG
hist
J. Kulig
8
  mat
M. Iwan
8
mat
M. Iwan
112
4.
10.20-11.05
j.pol
I. Pastuszka
3
j.pol
I. Pastuszka
3
  j.pol
I. Pastuszka
3
przyr
A. Seredyńska
114
5.
11.25-12.10
mat
M. Iwan
103
basen
A. Samsel
bas.
j.ang
B. Haławin
3
j.pol
I. Pastuszka
3
rel
K. Wojtaś
10
6.
12.20-13.05
g. wych
I. Pastuszka
3
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
mat
M. Iwan
103
rel
K. Wojtaś
12
j.ang
B. Haławin
103
7.
13.15-14.00
  BH
9
wyr.6B
j.pol
I. Pastuszka
3
  j.pol
I. Pastuszka
3
8.
14.10-14.55
bibl.
APS
przec.
  muz
E. Borsuk
14
  inf
K. Stanikowski
9
9.
15.05-15.50
    wf
M. Gużkowska
SG
   
10.
15.55-16.40
    techn
K. Stanikowski
3
   


7A
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
j.ang
B. Haławin
8
chem
M. Zawalska
4
  wf
M. Gużkowska
SG
rel
K. Sidor
3
2.
8.35-9.20
mat
P. Królak
4
rel
K. Sidor
3
fiz
L. Szpiega
4
geogr
A. Seredyńska
114
hist
J. Kulig
8
3.
9.30-10.15
j.pol
I. Pastuszka
3
wf
M. Gużkowska
SG
biol
I. Ignaczak
114
j.pol
I. Pastuszka
3
biol
I. Ignaczak
114
4.
10.20-11.05
geogr
A. Seredyńska
114
mat
P. Królak
4
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
mat
P. Królak
4
mat
P. Królak
4
5.
11.25-12.10
wf
M. Gużkowska
SG
j.pol
I. Pastuszka
3
basen
M. Gużkowska
bas.
j.ang
B. Haławin
14
muz
E. Borsuk
14
6.
12.20-13.05
plast
E. Borsuk
14
j.pol
I. Pastuszka
3
j.pol
I. Pastuszka
3
fiz
L. Szpiega
114
j.niem
A. Niemiec
4
7.
13.15-14.00
hist
J. Kulig
8
  j.ang
B. Haławin
114
j.niem
A. Niemiec
112
 
8.
14.10-14.55
inf
K. Stanikowski
9
  g. wych
K. Stanikowski
3
inf
K. Stanikowski
9
 
9.
15.05-15.50
    chem
M. Zawalska
114
   
10.
15.55-16.40
         


7B
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
j.pol
I. Pastuszka
3
  fiz
L. Szpiega
4
j.pol
I. Pastuszka
3
biol
I. Ignaczak
114
2.
8.35-9.20
geogr
A. Seredyńska
114
wf
M. Gużkowska
SG
biol
I. Ignaczak
114
mat
P. Królak
4
j.pol
I. Pastuszka
3
3.
9.30-10.15
mat
P. Królak
4
chem
M. Zawalska
14
j.ang
B. Haławin
3
geogr
A. Seredyńska
114
j.pol
I. Pastuszka
3
4.
10.20-11.05
wf
M. Gużkowska
SG
muz
E. Borsuk
14
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
j.ang
B. Haławin
14
j.niem
A. Niemiec
3
5.
11.25-12.10
hist
J. Kulig
8
mat
P. Królak
4
basen
M. Gużkowska
bas.
j.niem
A. Niemiec
4
wf
M. Gużkowska
SG
6.
12.20-13.05
inf
K. Stanikowski
9
j.ang
B. Haławin
12
rel
K. Sidor
10
hist
J. Kulig
8
chem
M. Zawalska
14
7.
13.15-14.00
  plast
E. Borsuk
14
mat
P. Królak
4
fiz
L. Szpiega
14
inf
K. Stanikowski
9
8.
14.10-14.55
bibl.
APS
przec.
j.pol
I. Pastuszka
3
g. wych
A. Seredyńska
114
rel
K. Sidor
4
 
9.
15.05-15.50
    4
PK
koło
   
10.
15.55-16.40
    PK
4
wyr.
   


7C
NOWY PLAN WAŻNY OD 30.10.2017

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
7.45-8.30
mat
P. Królak
4
rel
K. Sidor
3
biol
I. Ignaczak
114
mat
P. Królak
4
mat
P. Królak
4
2.
8.35-9.20
j.pol
I. Pastuszka
3
chem
M. Zawalska
4
j.ang
B. Haławin
3
j.pol
I. Pastuszka
3
biol
I. Ignaczak
114
3.
9.30-10.15
geogr
A. Seredyńska
114
j.ang
B. Haławin
3
fiz
L. Szpiega
4
wf
M. Gużkowska
SG
muz
E. Borsuk
14
4.
10.20-11.05
j.ang
B. Haławin
8
hist
J. Kulig
8
rel
K. Sidor
4
geogr
A. Seredyńska
114
wf
M. Gużkowska
SG
5.
11.25-12.10
plast
E. Borsuk
14
g. wych
B. Haławin
8
basen
A. Samsel
bas.
fiz
L. Szpiega
114
j.pol
I. Pastuszka
3
6.
12.20-13.05
wf
M. Gużkowska
SG
mat
P. Królak
4
basen
M. Gużkowska
bas.
basen
A. Samsel
bas.
j.niem
A. Niemiec
3
j.pol
I. Pastuszka
3
7.
13.15-14.00
inf
K. Stanikowski
9
j.pol
I. Pastuszka
3
inf
K. Stanikowski
9
hist
J. Kulig
8
j.niem
A. Niemiec
4
8.
14.10-14.55
bibl.
APS
przec.
    14
chór
chem
M. Zawalska
114
9.
15.05-15.50
         
10.
15.55-16.40
         

Astar Plany Lekcji.
http://www.astar05.pl