KADRA PEDAGOGICZNA

W ROKU SZKOLNYM 2018/19MGR IRENA USZYŃSKA

DYREKTOR SZKOŁYMGR ZOFIA KOWALSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY, PEDAGOGGaleria portretów nauczycieli

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Jolanta Kulig

Język polski, historia, wychowawca klasy 6b

mgr Iwona Pastuszka

Język polski, historia, wychowawca klasy 7b

mgr Agnieszka Czapla

Język polski

mgr Piotr Królak

Matematyka, wychowawca klasy 5b

mgr Iwona Wiśniewska

Matematyka, informatyka, wychowawca klasy 4a

mgr Anna Miązek

Matematyka, technika, wychowawca klasy 4c

mgr Beata Haławin

Język angielski, wychowawca klasy 8c

mgr Beata Róg

Język angielski, wychowawca klasy 4b

mgr Marzena Stańczak

Język angielski

mgr Ewa Kazubek

Język niemiecki

mgr Elżbieta Borsuk

Plastyka, muzyka, technika, wychowawca klasy 7a

mgr Katarzyna Wojtaś

Religia, WDż

mgr Krzysztof Sidor

Religia

Łukasz Szpiega

Fizyka

mgr Iwona Ignaczak

Biologia, przyroda, wychowawca klasy 8a

mgr Agata Pietraszko-Seredyńska

Geografia, przyroda, wychowawca klasy 8b

mgr Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz

wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5c

mgr Agnieszka Samasel

Wychowanie fizyczne, WDŻ, wychowawca klasy 5a

mgr Tomasz Wroński

Wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 6a

mgr Anna Zawalska

Chemia

mgr Dariusz Murawski

Historia

mgr Agnieszka Beksiak

Historia

mgr Robert Kwapisz

Wiedza o społeczeństwie

mgr Kamil Reniec

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marzena Borsuk

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3a, nauczyciel wspomagający

mgr Anna Juszczyk

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3b, nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Witanowska

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2c

mgr Barabara Woźniak

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2b

mgr Edyta Kownacka

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2a

mgr Sylwia Jaźwińska

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1b

mgr Ewa Kulińska

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1a

mgr Karolina Przybylska

Język polski, kierownik świetlicy

mgr Małgorzata Jankiewicz

Nauczyciel świetlicy

mgr Dorota Wojtecka

Nauczyciel wspomagający

mgr Iwona Witek

Nauczyciel wspomagający

mgr Agata Krawczak-Łus

Nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Piątkowska

Nauczyciel wspomagający

mgr Monika ściuba

Logopeda

mgr Katarzyna Jankiewicz

Psycholog szkolny

mgr Tobiasz Jagiełło

Bibliotekarz

Maria Pawłowska

Sekretarz SzkołyDariusz Zarzycki

Kierownik gospodarczy