[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]

W zakładce PLAN LEKCJI jest już nowy plan, który obowi±zuje od poniedziałku 21.10.19r

[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]

Uwaga! Od 01.10.2019 nastêpuj± drobne przesuniêcia w rozkładzie autobusów szkolnych. Nowe rozkłady w zakładce po lewej stronie

[Rozmiar: 29360 bajtĂłw]
Zajêcia w SP Łady rozpoczn± siê po indywidualnych uzgodnieniach rodziców z instruktorami.

[Rozmiar: 41828 bajtów] [Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]

PLAN LEKCJI 2019/20

[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]
[Rozmiar: 29360 bajtów]

Rok szkolny 2019/2020

[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 757231 bajtów]
[Rozmiar: 757231 bajtów]
[Rozmiar: 757231 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
LINK DO ROZKƁADU DOWOZU UCZNIÓW W DNIU ZAKOƃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 19 CZERWCA 2019
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]
[Rozmiar: 757231 bajtów]
[Rozmiar: 59469 bajtów]


Jednocze¶nie przypominamy Państwu, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/19, dni od 18 kwietnia do 23 kwietnia s± wolne od zajêæ dydaktyczno-wychowawczych.
W dniach 18 oraz 23 kwietnia ¶wietlica szkolna realizuje zajêcia opiekuńcze, dla dzieci wcze¶niej zgłoszonych.

Dyrekcja Szkoły.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

SZANOWNI RODZICE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone i zamieszkałe w obwodzie naszej Szkoły zostały przyjête do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Z poważaniem
mgr Irena Uszyńka


EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

SZANOWNI RODZICE
Uprzejmie informuję PaƄstwa, Ć„e egzaminy ĂłsmoklasistĂłw odbędą się w naszej szkole w wyznaczonych terminach, tj. 15, 16, 17 kwietnia 2019 roku, zgodnie z procedurami.

Z powaƄaniem
Irena UszyƄska
Dyrektor SzkoƂy


[Rozmiar: 106518 bajtów]

Oferta pozalekcyjnych zajęć dla uczniów z klas 4-8 w roku szkolnym 2018-19.
LINK DO SZCZEGÓƁÓW WYDARZENIA

Szanowni PaƄstwo
W związku ze ƛmiercią byƂego premiera Jana Olszewskiego ogƂoszona będzie Ć„aƂoba narodowa.
Z nieoficjalnych informacji wiemy, iĆ„ obejmie ona 14 lutego, kiedy zaplanowaliƛmy bal karnawaƂowy dla uczniĂłw naszej SzkoƂy.
Oczywiste jest, iĆ„ musimy zmienić termin zabawy.
Po konsultacji z Radą RodzicĂłw ustalono, iĆ„ BAL KARNAWAƁOWY odbędzie się wg podanego wczeƛniej harmonogramu, ale we czwartek 21 lutego 2019r.
Dyrekcja SzkoƂy


Szanowni PaƄstwo,
w menu po lewej stronie dostępny jest nowy plan lekcji, który obowiązywać będzie od poniedziaƂku 21.01.2019.Uwaga, nowy, ciekawy artykuƂ dla rodziców
"BULLING zastraszanie i przemoc szkolna"

ArtykuƂ dostępny w zakƂadce pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Serdecznie zapraszamy do lektury.OĆčWIADCZENIE - ZGODA RODZICÓW       REGULAMIN MARATONU

Apel do mieszkaƄców gminy Raszyn
dotyczący ograniczenia uĆ„ywania
wyrobĂłw pirotechnicznych
SzkoƂa Podstawowa w Ɓadach akcja charytatywna SzkoƂa Podstawowa w Ɓadach akcja charytatywna SzkoƂa Podstawowa w Ɓadach akcja charytatywna

Szanowni PaƄstwo,

serdecznie zapraszam na bezpƂatny warsztat dla rodzicĂłw poƛwięcony tematyce tego co się dzieje z dzieckiem w okresie dojrzewania. PoniĆ„ej zaƂączam szczegóƂowe informacje dotyczące w/w.

Miejsce: Stowarzyszenie ASLAN
Termin: 13.10.2018r. godz. 9.00-15.00
Temat: Co tam się dzieje- o mózgu i emocjach nastolatka?
Oczekiwania wobec dziecka i nastolatka 9.00-15.00

BezpƂatne warsztaty dla rodziców

Drogi rodzicu, jeƛli chcesz:
- dowiedzieć się co się dzieje w gƂowie Twojego nastoletniego dziecka
- zweryfikować swoje oczekiwania wobec niego
- zmienić perspektywę patrzenia na swoją relację z dzieckiem
- poszukać nowego sposobu komunikacji z nastolatkiem
weĆș udziaƂ w warsztatach dla rodzicĂłw!

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, którzy doƛwiadczają trudnoƛci w relacji ze swoim nastoletnim dzieckiem.

Gdzie?

Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17

Kiedy?

Warsztaty odbędą się 13.10.2018r. (sobota) w godzinach 9.00.00-15.00.

Jak się zapisać?

Zapisy w biurze w Stowarzyszeniu ASLAN, tel. 22 636 49 04, 22 636 49 12

DzieƄ warsztatowo-wykƂadowy będzie podzielony na dwa bloki tematyczne, kaĆ„dy po 3 godziny:
Mózg nastolatka, jak to zrozumieć oraz Oczekiwania wobec siebie oraz nastoletniego dziecka.
Poprzez udziaƂ w warsztatach moĆ„esz pogƂębić wiedzę o sobie i relacjach z dzieckiem.
Na warsztatach zdobędziesz wiedzę, dlaczego nastolatek to nie mƂody dorosƂy i skąd się bierze specyficzny dla tego wieku sposób funkcjonowania.
Przyjrzymy się teĆ„ Twoim oczekiwaniom wobec dziecka. Sprawdzimy, czy nie za wiele wymagasz od siebie lub swojego adolescenta.
Poruszony zostanie teĆ„ temat komunikacji z dzieckiem, tego jak sprawić, Ć„eby do uszu nastolatka docieraƂo to, co starasz się powiedzieć.

Szkolenie prowadzą:
Joanna Siemieniuk
psycholog/ psychoterapeuta

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Szczerze polecam tematykę, prowadzącą i miejsce:)
Psycholog szkolny- Katarzyna Jankiewicz
[Rozmiar: 59004 bajtów]

Szanowni PaƄstwo,
ze względu na problemy techniczne, strona szkolna moĆ„e dziaƂać nieprawidƂowo.
Przepraszamy za utrudnienia.

[Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów]

Szanowni PaƄstwo
Od poniedziaƂku 17.09.2018 obowiązuje nowy plan lekcji, który znajduje się w zakƂadce PLAN LEKCJI, w menu po lewej stronie.

[Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów]

Szanowni PaƄstwo,
Uprzejmie informujemy, Ć„e wszystkie dzieci, mieszkające w rejonie SzkoƂy Podstawowej w Ɓadach, zostaƂy przyjęte do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/19.
O zebraniu informacyjnym powiadomimy w pĂłĆșniejszym terminie.

Z powaƄaniem
Dyrekcja SzkoƂy