Nasza biblioteka jest centrum informacyjnym szkoły.
Gromadzi ona nie tylko książki, ale również kasety z filmami, płyty CD, czasopisma i inne przydatne uczniom materiały.

Prężnie działa „Koło Przyjaciół Biblioteki”.
Wszyscy chętni uczniowie angażowani są do pomocy - uczestniczą w kiermaszach, zbiórkach i w różnych innych pracach.

Biblioteka jest skomputeryzowana i posiada dostęp do internetu.
Regularnie uczniowie są informowani o nowościach zakupionych przez szkołę na tablicy ogłoszeń, zachęcając w ten sposób mniej chętnych uczniów do odwiedzania biblioteki i zainteresowania się książką.

Biblioteka przez cały rok prowadzi edukację czytelniczo-medialną.
W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne imprezy czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, uroczystości poświęcone bibliotece i czytelnictwu.
Co roku odbywa się uroczyste przyjęcie w poczet Czytelników Biblioteki Szkolnej uczniów klas pierwszych.

godziny pracy biblioteki szkolnej

poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 13.15 i 14.55 - 15.40
środa 8.00 - 14.00
czwartek 9.40 - 15.40
piątek 8.00 -14.00