Nasza szkoła istnieje 40 lat.
Przez ten okres przewinęło się kilka pokoleń absolwentów, swój wkład pracy pozostawiło wielu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Początkowo był to tylko jeden budynek szkolny. Dopiero w roku 1994 nastąpiło uroczyste przekazanie nowej części szkoły.

Trochę wspomnień.

Wróćmy pamięcią do początków...
Szkołę Podstawową w Ładach wybudowano ze środków finansowych Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Teren pod jej budowę odsprzedał pan Władysław Ochman. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Ładach nastąpiło w październiku 1968 r.
Grono Pedagogiczne w pierwszym roku istnienia tej szkoły stanowili: Maria Pajda, Alina Płaza, Janina To1ak-Gil, Elżbieta Bęza-Imiełowska, Wacław Trzaska, Sławomir Kaba1a. Przez pierwsze dwa lata kierownikiem był pan Wacław Trzaska, później pracował jako nauczyciel języka polskiego.

W 1970r. kierownikiem szkoły została pani Janina Bońska, pełniła tę funkcję przez piętnaście lat. Powstała nowa szkoła. Można powiedzieć, że dzięki naszej placówce oświatowej zmieniła się i okolica. W Ładach wybudowano asfaltową jezdnię. Do naszej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z Jaworowej. Z tej wsi oraz z Dawid dowożono je przyczepą autobusową ciągniętą przez traktor. Młodzi pasażerowie nadali pojazdowi wdzięczną nazwę "Adelajda". Modernizacja dróg, wzrost liczby mieszkańców okolicznych miejscowości i ich postulaty spowodowały, że warszawskie MZK uruchomiła podmiejską linię autobusową (wtedy 707). Pierwszy "podmiejski" wyjechał z Okęcia 21.10.76 r. Do Podolszyna linię przedłużono 20 stycznia 1980 r. O ileż łatwiejsze i bezpieczniejsze stało się chodzenie do szkoły. Do dziś zdobią szkolne podwórko zasadzone w tamtych latach drzewa i krzewy.

Stale czerpiemy z doświadczeń poprzednich pokoleń absolwentów, nauczycieli. Wciąż świeże są wspomnienia udanych licznych różnorodnych imprez szkolnych, środowiskowych; jak na przykład wzruszające inscenizacje znanych baśni, przedsięwzięcia charytatywne, zbiórki i akcje, między innymi: datki na odbudowę Zamku Królewskiego, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. W szkole gościli - i ciągle nas odwiedzają - wybitni aktorzy scen warszawskich, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, zakładów pracy, zwłaszcza sąsiada - Hodowlano-Rolniczej Spółdzielni w Dawidach. Nie było i nie ma roku bez zorganizowania pouczającej, ciekawej wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Kolejne pokolenia dzieci poznają pobliską stolicę i najdalsze zakątki Ojczyzny, a nawet urocze miejsca poza granicami kraju. W ciągu lat wzrastała liczba uczniów i oddziałów. Zatrudniano więcej nauczycieli i pracowników administracji. Szkoła więc nie tylko uczy i wychowuje, ale też daje miejsca pracy. W okolicy przybywało mieszkańców, coraz mocniej dawał o sobie znać wyż demograficzny. Było więcej uczniów; w szkole stawało się coraz ciaśniej.

Rodzice, nauczyciele - od roku 1985 pod kierownictwem pani dyrektor Heleny Kozakiewicz coraz natarczywiej i częściej zwracali się do odpowiednich władz z prośbą o zasadniczą dalszą rozbudowę szkoły. Usilne, poparte argumentami starania zostały uwieńczone sukcesem.. W 1990 r. Rada Gminy Raszyn podjęła decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ładach i pierwszą cegłę położono już w kwietniu tego samego roku. Do nowych sal lekcyjnych wprowadziliśmy się w lutym 1994 r. W czerwcu mieliśmy zaszczyt gościć w naszych murach Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Natomiast oficjalne uroczyste oddanie nowej szkoły, z udziałem władz oświatowych i gminnych, odbyło się 14 grudnia 1994 r.

Jak obecnie wygląda szkoła, jakie są w niej warunki do nauki dzieci?

O tym można się naocznie przekonać zwiedzając w kompleksie dydaktyczno-socjalnym pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i wiele pomocy naukowych. Każda z sal lekcyjnych wyróżnia się swoistą kolorystyką mebli i stolików uczniowskich.
Jest też przestronna sala gimnastyczna (i druga - mniejsza) z zapleczem socjalnym, szatnie, przy szkole na terenach zielonych założono piękne boiska sportowe oraz plac zabaw dla młodszych uczniów.
Mając rozbudowaną bazę lokalową można było myśleć o różnych formach rozwijających zainteresowania uczniów. Zorganizowane zostały bezpłatne zajęcia pozalekcyjne (chór, SKS, koło teatralne, harcerstwo), koła przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, informatyczne, przyrodnicze, historyczne, plastyczne), na których uczniowie rozszerzają swoje zdolności i zainteresowania.
Dla uczniów, szkoła to drugi dom, przebywają tu wiele godzin dziennie - tu przede wszystkim uczą się, ale również spędzają swój wolny czas.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców szkoła dąży do zapewnienia atrakcyjnych form wypoczynku poprzez organizowanie imprez sportowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i dyskotek. W tym też celu uruchomiono dla klas młodszych świetlicę szkolną.

U schyłku XX wieku nie sposób sobie wyobrazić placówki oświatowej, w której nie byłoby komputerów. Nasza szkoła została wytypowana przez Zarząd Gminy Raszyn do programu MEN "INTERNET W KAŻDEJ GMINIE". Dzięki temu w szkole znajduje się pracownia komputerowa z 17 stacjami uczniowskimi.
Wszystkie komputery są połączone lokalną siecią oraz wyposażone w oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Internetu. Po oddaniu do użytku pracowni komputerowej są prowadzone zajęcia informatyczne dla klas II - VI, a także pozalekcyjne zajęcia komputerowe w klasach od IV do VI.

Każdy z nas jest świadomy roli i znaczenia sportu w rozwoju i kształceniu osobowości młodego człowieka. Możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami sportowymi, do których należą liczne zwycięstwa w turnieju "Gramy o Złotą Piłkę" i wielu innych zawodach sportowych. Sukcesy sportowe w piłce nożnej zachęciły do założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego ze specjalizacją piłka nożna i szachy. Aby to było możliwe zagospodarowano teren szkolny na piłkarskie boisko sportowe, na którym odbywają się mecze szkolnej drużyny piłkarskiej. Nasza młodzież chętnie trenuje i zdobywa trofea sportowe. Chcemy, aby nasza szkoła spełniała wymagania szkoły XXI wieku, w której uczniowie będą czuli się pewnie i bezpiecznie, która będzie przyciągała swoją atrakcyjnością, do której wszyscy będą chętnie przychodzili.

Warunki do nauki w szkole są więc bardzo dobre. Można powiedzieć, że i wyniki stają się coraz bardziej satysfakcjonujące - dotychczasowe wyniki sprawdzianów kompetencji dla szóstoklasistów plasują naszą szkołę w ścisłej czołówce rankingu woj. mazowieckiego, rokrocznie szkoła przystępuje do wielu różnorodnych konkursów o zasięgu nie tylko lokalnym, ale też ogólnopolskim i uczniowie nasi często znajdują się w ich finałach (np. Konkurs Matematyczny "Kangur", Konkurs Historyczny "Krąg", Konkurs "Bezpieczne Miasto - Poznajmy się bliżej", Konkurs Informatyczny Logia i wiele innych).
Oby w następnych latach były podobne osiągnięcia.

W bieżącym roku szkolnym w szkole uczy się 309 uczniów, Rada Pedagogiczna liczy 22 nauczycieli. Dyrektorem szkoły od 1997 roku jest dr Wiesław Borsuk.