WYNIKI OMNIBUSA 2015
Regulamin
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: klasy 4, klasy 5 i klasy 6.
  3. Konkurs składa się z 5 testów obejmujących zagadnienia z następujących przedmiotów: przyroda, matematyka, j. polski, historia, j. angielski.
  4. Do udziału w konkursie zostają dopuszczeni wyłącznie uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów objętych testem otrzymali na I semestr ocenę bardzo dobrą lub celującą
  5. Uczeń przystępujący do konkursu jest zobowiązany napisać wszystkie 5 testów.
  6. Nienapisanie jednego z testów powoduje wykluczenie ucznia ze Współzawodnictwa (niezależnie od przyczyny nieobecności).
  7. Tytuł „OMNIBUSA” uzyskuje uczeń, który zdobędzie łącznie ze wszystkich testów najwięcej punktów w swojej kategorii, ale nie mniej niż 90% wszystkich możliwych do uzyskania punktów ( z zastrzeżeniem punktu 8)
  8. W przypadku 2 lub więcej uczniów z tą samą maksymalną liczbą punktów przewidziana jest dogrywka w formie dodatkowego testu z zadaniami przygotowanymi przez Komisję.
  W dogrywce liczą się punkty i uzyskany czas. Wygrywa osoba, która rozwiąże poprawnie najwięcej zadań w jak najkrótszym czasie.
  9. W przypadku gdy żaden uczeń nie uzyska 90% punktów, komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu OMIBUSA w danej kategorii/kategoriach.
  10. Komisja konkursowa składa się z nauczycieli przedmiotów wchodzących w skład konkursu.
  11. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymuje dodatkowe punkty z przedmiotów wchodzących w skład konkursu.

Przygotowanie do konkursu:

OMNIBUS - klasy 4
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2005
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2007
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2008
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2009
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2010
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2011

OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2006
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2010
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2011

OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2005
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2006
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2010
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2011
OMNIBUS - klasy 5
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2005
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2006
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2007
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2008
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2009
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2010

OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2010
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2011

OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2005
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2006
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2010
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2011
OMNIBUS - klasy 6
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2005
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2006
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2007
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2008
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2009
OMNIBUS-OLIMPUS JESIEŃ 2010

OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2006
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS WIOSNA 2010

OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2005
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2006
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2007
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2008
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2009
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2010
OMNIBUS-OLIMPUS ZIMA 2011