Przykładowe zadania przygotowujące do konkursu Pangea:
2005
2006
2007
2008
2009-1
2009-2
2010-finał
2011-finał
2012-finał
kl. 4
kl. 5
kl. 6