adres naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa
im ks. Józefa Poniatowskiego
w Ładach

Dawidy Bankowe
ul. Długa 49
05-090 Raszyn

telefon/fax:

(022) 720 25 69

e-mail:
admin@splady.pl

W sprawie zatrudnienia prosimy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem szkoły.
CV oraz inne aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy:

splady1@wp.pl