Świetlica jest czynna w dniach pracy szkoły, w godz. 6:45 - 18:00.

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I - III.
[Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] [Rozmiar: 59004 bajtów] Regulamin pracy świetlicy do pobrania (plik w formacie .docx).

Tutaj można pobrać karty zapisu dzieci do świetlicy oraz procedurę bezpieczeństwa odbioru dziecka.

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę uczniom z klas I-III, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni przed dniem wolnym.

Wychowawca przekazuje informację nauczycielom świetlicy. W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/prawnych opiekunów przebywają pod opieką wychowawców świetlicy.

Galeria zdjęć świetlicy